Nastavení soukromí

Pro poskytování služeb používáme soubory cookies. Některé z nich jsou pro fungování webu nutné, zatímco jiné nám pomohou vylepšit váš uživatelský zážitek a rychleji vás navést k tomu, co právě hledáte.
Souhlasíte s používáním všech cookies? Svůj souhlas můžete snadno definovat kliknutím na tlačítko Přijmout vše Další informace Přijmout vše Nastavení
Informace o objednávkách poskytujeme pouze elektronicky ZDE

Fulltextové vyhledávání

Doprava zdarma Poradenství
sportovní řetězová sada zapůjčení nýtovačky

Vyhledání podle moto

Vyhledání podle typu zboží

Na úvod » Řetězový rádce ČZ

Řetězový rádce ČZ

Obsah

 

Řetězy ČZ - Technické informace 

Motocyklové řetězy ČZ

Popis a funkce řetězu

Každý řetěz určený pro pohon zadního kola motocyklu se skládá z pěti základních dílů. Jsou jimi čepy, pouzdra, válečky, vnitřní destičky a vnější destičky. U těsněných řetězů jsou navíc ještě těsnící pryžové kroužky různého tvaru. Aby řetěz mohl přenášet točivý moment, což je na motocyklu jeho hlavní funkcí, musí být články řetězu dostatečně pevné a pohyblivé. Pohyblivost článků řetězu je dána rotačním pohybem mezi pouzdrem a čepem. Obě součásti tvoří tzv. kluzné ložisko a nazýváme je kloub řetězu. Další důležitou součástí řetězu je váleček. V řetězu pomáhá snadnějšímu odvalování článku po zubech řetězového kola. Odvalováním válečku po zubech se snižují třecí odpory a zvyšuje se životnost řetězových kol. Posledními z pětice součástí řetězu jsou destičky. Vnější destičky tvoří s nalisovanými čepy vnější článek. Pro větší pevnost lisovaného spoje jsou ještě čepy v destičce zajištěny roznýtováním. Destičky vnitřní jsou s nalisovanými pouzdry součástí vnitřního článku. Celý řetěz tedy drží pohromadě převážně tření v lisovaných spojích. Pro dosažení stabilních technických parametrů řetězu musí být jednotlivé díly vyrobeny v setinových tolerancích a musí být kvalitně tepelně zpracovány. Těsnící pryžový kroužek je používán pouze u tzv. těsněných řetězů. Má určitý tvar a utěsňuje vždy mezeru mezi vnější a vnitřní destičkou, aby neuniklo mazivo, jež se nachází v prostoru mezi pouzdrem a čepem – v kloubu řetězu. Maziva je v kloubu řetězu velmi malé množství, utěsnění musí být proto dokonalé. Těsnící kroužek zároveň zabraňuje, aby se do prostoru kloubu nedostaly nečistoty. Mazivo je do kloubu pečlivě natlačeno při výrobě řetězu, protože musí být funkční po celou dobu životnosti řetězu. Žádné dílčí mazání vnitřku kloubu přes těsnící kroužky již není během provozu technicky možné. Mazivo nemaže nejen styčné plochy kloubu, ale i třecí plochy těsnících kroužků.

Firma ČZ používá pro mazání a zároveň i pro ochranu proti korozi speciální mazivo, jež bylo vyvinuto ve spolupráci s přední olejářskou firmou. Mazivo má velmi dobré mazací vlastnosti a je jedním z důvodů dlouhé životnosti těsněných řetězů ČZ. DOPORUČENÍ - Před prvním užitím nového řetězu nikdy neodstraňujte mazivo, jež bylo na řetězu naneseno od výrobce. Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo k citelnému zkrácení jeho životnosti. Nepřemazávejte ihned nový řetěz jiným mazivem.

Obrázek 1: Součásti řetězu

Popis jednotlivých součástí řetězu a jejich specifikace

Destičky přenášejí tahovou sílu, a proto musí být jejich materiál zušlechtěn na vysokou pevnost tepelným zpracováním. Přesných a stabilních rozměrů velkého množství destiček je možno dosáhnout jen lisováním z pásové ocele. Pro zvýšení dynamické pevnosti se povrch destiček po tepelném zpracování tryská ocelovými kuličkami. Řetěz musí být nejen pevný, ale musí i dobře vypadat a být částečně korozně odolný, což na povrchu destiček zajišťují různé povrchové úpravy. Firma ČZ používá tyto povrchové úpravy: černění, napouštění na modrou nebo žlutou barvu a galvanické mosazení nebo niklování. Pouzdra jsou v ČZ vyráběna metodou tváření za studena z drátu. Touto metodou nevzniká spára jako u pouzder svinovaných z pásky.

Pouzdra bez spáry jsou hlavně nutná pro řetězy těsněné, a to z důvodu, aby za provozu spárou neunikalo mazivo z kloubu. Pouzdra ČZ nemají při výrobě vytvořen pouze prostý válcový otvor, ale i definovaný tvar otvoru, aby bylo po nalisování pouzdra a destičky docíleno přesné dosedací plochy pro čep, a tím dosaženo velmi malého prodloužení řetězu při provozu. ČZ tato patentově chráněná pouzdra označuje jako „KSJ“. Povrch všech pouzder ČZ je nasycen uhlíkem a tepelně zpracován za účelem získání vysoké povrchové tvrdosti.

Obrázek 2: Rozdíl mezi pouzdry KSJ a pouzdry standardními

Válečky se při provozu řetězu odvalují po boku zubu řetězového kola. Přenášená síla a rychlost otáčení řetězového kola navíc do povrchu válečků přinášejí drobné údery zubu kola. Pro dobrou funkci jsou všechny válečky ČZ zušlechtěny tepelným zpracováním a povrch je navíc tryskán ocelovými kuličkami. Válečky jsou vyráběny metodou tváření za studena z drátu.

Čepy musí být opět zušlechťovány tepelným zpracováním na vysokou pevnost, aby odolávaly opotřebení a tahovým rázům při provozu. Řetězy ČZ pro náročné aplikace, jako je motocross a karting, se vyznačují vysokou odolností proti prodlužování v prašném a blátivém provozu. Firma ČZ používá u těchto řetězů vlastní technologii CRK, která spočívá v nanesení velmi tvrdých karbidů chrómu na povrch čepů. Tvrdost těchto karbidů je až dvakrát vyšší než jakou lze dosáhnout u kalené oceli.

Obrázek 3: Čepy užívané v řetězech ČZ

Těsnící kroužky – firma ČZ používá k těsnění svých řetězů dva typy těsnících kroužků. Kroužek s kruhovým profilem „O-ring“ se užívá u řetězů standardního provedení. Kruhový profil dává řetězu určitou hranici životnosti. Druhým typem kroužků, jež jsou v řetězech ČZ používány, jsou kroužky se speciálním profilem. Kroužek s tímto profilem byl vyvinut v ČZ a pro svou výjimečnou vlastnost neustálé pružnosti v řetězu je nazýván „Active-ring“. Užívá se u řetězů vyšších tříd a zaručuje svou pružností dlouhou těsnící schopnost. Další velkou předností speciálního profilu Active-ring je možnost použití menší síly k ohýbání kloubů za provozu a tím dosáhnout menšího ztrátového výkonu.

Obrázek 4: Active-ring a O-ring těsnící kroužky užívané v řetězech ČZ

 

Řetězy ČZ - montáž, demontáž a údržba řetězu

Na motocyklu je několik bezpečnostně důležitých součástek, při jejichž špatné, nedůsledné, nebo neodborné montáži může dojít nejen k poruše a poškození motocyklu, ale i ke zranění motocyklisty. Mezi tyto důležité součástky musíme zařadit i řetěz pohánějící zadní kolo motocyklu.

Znaky opotřebení u řetězu

 • napínací mechanizmus zadního kola je již na konci seřizovacího rozsahu
 • řetěz má hlučný a neklidný chod
 • na válečcích nebo na destičkách jsou praskliny
 • okolo některých kloubů řetězů se objevuje cihlově zabarvené okolí, které signalizuje zadírání materiálu
 • chybí některé součásti řetězu – váleček, těsnící kroužek
 • destičky jsou na obvodu příliš opotřebovány od vodítek řetězu
 • kontrolní měrka značí konec životnosti
 • řetěz je nadměrně zasažen korozí

 

 

Obrázek 1: Nadměrně opotřebené destičky

Obrázek 2: Takto zkorodovaný řetěz by měl být co nejdříve vyměněn, neboť hrozí destrukce řetězu.

Obrázek 3: Měření stupně opotřebení řetězu kontrolní měrkou

Jestliže na řetězu shledáme jednu nebo více z uvedených závad, musí být nahrazen novým. Nadměrně opotřebený řetěz v sobě skrývá vždy nebezpečí náhlé poruchy, jež může zapříčinit škodu na motocyklu nebo zdraví.

 

Demontáž spojovacího článku

Firma ČZ nabízí svým zákazníkům tři druhy spojovacích článků. Každé z těchto tří provedení se liší konstrukcí a postupem montáže do řetězu.

Obrázek 4: Spojovací články k motocyklovým řetězům ČZ

 

Spojovací článek typu Clip V

Pomocí kleští odstraníme destičku pojistnou a spojovací článek volně rukou rozebereme.

Spojovací článek typu Clip P

Pomocí kleští odstraníme destičku pojistnou a následně poklepáním na volné konce čepů uvolníme destičku spojovací. Po této operaci lze spojovací článek vyjmout z řetězu. K demontáži lze použít také montážní přípravek VZR 6.

Spojovací článek typu Rivet

U řetězu spojeného nerozebíratelným způsobem je demontáž obtížnější. Řetěz musíme demontovat přípravkem, který silou vytlačí zanýtovaný čep ven z destičky vnější. Pro řetězy ČZ používejte firemních demontážních přípravků typu VZR 2 nebo VZR 6. Demontáž můžeme provést v libovolném místě na řetězu a není potřeba hledat místo původního spojení. Přípravek VZR 2 použijte jen v případě, kdy demontovaný řetěz nebudete již nikdy spojovat a používat. Použitím přípravku VZR 2 může při vytlačování čepu dojít k posunutí pouzdra v destičce vnitřní, a tím k nežádoucí změně rozměru řetězu. V praxi se používají různé jiné destrukční metody na demontáž řetězu, než jsou výše uvedeny. Tyto metody v žádném případě nedoporučujeme vzhledem k snadnému poškození některých dílů motocyklu. Používejte vždy doporučeného demontážního přípravku.

 

Montáž nového řetězu ČZ

Než přistoupíme k montáži nového řetězu, je žádoucí zkontrolovat technický stav dílů přicházející do styku s řetězem, jako jsou např. řetězová kola a různá vodítka. Tyto díly musí být stejně jako řetěz vždy v dobrém technickém stavu. U motocyklů typu motocross nebo hard enduro je třeba měnit díly přicházející do styku s řetězem a samotný řetěz dle stavu jejich opotřebení. Vlivem specifického prostředí, v němž tyto motocykly obvykle jezdí, není možné určit exaktní pravidla na výměnu. U silničních motocyklů a cestovních endur mají uživatelé rozhodování o výměně řetězu a souvisejících dílů jednodušší. Je-li řetěz na konci své životnosti, také řetězová kola jsou s největší pravděpodobností opotřebovaná a je téměř nutností je vyměnit včetně vodítek. Na výměně řetězových kol se nevyplácí šetřit, protože opotřebovaná kola velmi podstatně snižují životnost nového řetězu a navíc samotná jízda může být neklidná. Též opotřebovaná vodítka snižují životnost řetězu zejména tím, že „vyjeté“ drážky vytvářejí hroty, jež pak mohou poškodit nebo zcela zničit těsnící kroužky řetězu. Opět platí, že opotřebovaná vodítka způsobují neklidný pohyb řetězu a tím i neklidnou jízdu. Vzhledem k poměru ceny řetězu k ostatním dílům řetězového pohonu doporučujeme vždy výměnu všech těchto dílů za nové.

Jak postupovat při montáži řetězu ČZ

Nasadíme řetěz na řetězová kola a volné konce řetězu umístíme do míst, kde se na motocyklu nachází nejvíce prostoru pro manipulaci při spojení. Práci si usnadníme, když motocykl umístíme do takové polohy, aby bylo možné volně otáčet zadním kolem. Osa zadního kola musí být uvolněna z naposledy nastavené polohy napínacího mechanizmu, protože nový řetěz je kratší než demontovaný opotřebený a nebylo by možno nový řetěz spojit.

Obrázek 6: Pro měření délky řetězu i pro montáž spojovacího článku je vhodné konce řetězu umístit na řetězové kolo.

 

Všeobecné zásady pro montáž řetězového převodu

Aby řetěz na motocyklu správně fungoval, nestačí jej pouze správně spojit. Řetězový převod, jak již bylo zmíněno, tvoří řetěz, řetězová kola a vodítka řetězu. Všechny tyto díly tvoří funkční celek, na jehož přesnosti a správném nastavení závisí výsledná životnost řetězu a bezpečnost provozu. Dbejte, aby prvky převodu, přicházející do kontaktu s řetězem, byly ve správné poloze a nezpůsobovaly vychýlení řetězu. Řetěz musí mít průvěs volné větve nastavený přesně dle údajů výrobce motocyklu. U některých typů motocyklů velmi záleží na přesném nastavení. Nikdy u nového řetězu nenastavujte průvěs nižší, než udává výrobce. Tímto seřízením docílíte pouze přidření stykových ploch čepu a pouzdra a zkrátíte si celkovou životnost řetězu. Dbejte také na to, aby řetěz při svém pohybu nenarážel do jakékoliv překážky na motocyklu. Časté a opakující se nárazy (i zdánlivě malé) snižují dynamickou pevnost řetězu a zvyšují hluk.

Řetězová kola přenášejí požadovaný výkon na řetěz. Rozteč článků řetězu a rozteč zubů řetězových kol musí spolu odpovídat. Pokud tomu tak není, dochází k nadměrnému opotřebení. Tento případ nastává, když jsou do převodu použita opotřebovaná řetězová kola a nový řetěz, nebo naopak. U řetězových kol je také důležitá jejich šířka zubů a správný osový zákryt. Zákryt by měl být kontrolován při každé výměně řetězových kol, zda nedošlo při montáži k jejich špatnému ustavení. Zákryt také velmi ovlivňuje symetrické nastavení osy zadního kola v kyvné vidlici. Pokud řetěz nenabíhá při otáčení na zuby řetězových kol správně, projeví se to v opotřebení boků zubů řetězových kol a vnitřní strany destiček řetězu. Řetězová vodítka slouží k usměrnění a uklidnění řetězu při jeho pohybu. Opotřebovaná vodítka mohou zapříčinit poškození těsnících kroužků a neklidný chod převodu.

Obrázek 7: Pro správný a dlouhodobý provoz řetězu je nutné, aby řetězová kola byla v zákrytu a nebyla namontována, jak prezentuje obrázek vlevo.

Obrázek 8: Opotřebované a zdeformované zuby řetězového kola je nepřípustné užívat v kombinaci s novým řetězem.

Obrázek 9: Ukázka z demontáže řetězu, který je silně opotřebovaný a neudržovaný. Řetěz byl provozován bez pravidelného mazání a produkty zadírání a rezavé barvy se „vyprášily“ na řetězové kolečko a motor. Takto poškozený řetěz měl být již dávno vyměněn.

 

Spojení řetězu ČZ

Spojení spojovacím článkem typu Clip V

Spojovací článek typu Clip V navrhl výrobce ČZ jen pro řetězy netěsněné, jak prezentuje Tabulka 1. Hlavní charakteristikou tohoto spojovacího článku je destička spojovací s otvory, jež umožňují volně a bez síly nasadit destičku na čepy.

Postup montáže: Do volných otvorů konců řetězu nasuneme spojovací článek. Je vhodné jej nasouvat ze směru od kola k sobě pro snadnější manipulaci. Při nasouvání čepů do otvorů si počínejte obezřetně, aby nedošlo k setření maziva, jež se nachází v pouzdrech u volných konců řetězu. Je zde též možné aplikovat mazivo ve spreji. Čím méně maziva v kloubu zůstane, tím nižší má kloub životnost. Po nasunutí spojovacího článku nasadíme na volné konce čepů destičku spojovací a dotlačíme ji rukou tak daleko, dokud nebudou vidět drážky v čepech pro destičku pojistnou. Následně do těchto drážek nasuneme pružnou destičku pojistnou.

DŮLEŽITÉ: Po montáži vždy pečlivě zkontrolujeme úplnost spoje, zda destička pojistná zcela zapadla do drážek a je namontována ve správném směru pohybu řetězu. Následně během provozu, nejlépe při pravidelném mazání řetězu, kontrolujeme spojovací článek.

Obrázek 10: Montáž spojovacího článku typu V a P

 

Spojení spojovacím článkem typu Clip P

Použitím spojovacího článku typu Clip P docílíme sice rozebíratelného spojení, ale zároveň získáme pevný spoj, jenž je důležitý u těsněných řetězů, neboť zabráníme úniku maziva při provozu. Další pozitivní vlastností typu Clip P je zvýšená dynamická pevnost. Z tohoto důvodu je doporučen i pro závodní provedení řetězů netěsněných. Charakteristické vlastnosti spoje přináší destička spojovací, kterou je nutné na čepy lehce nalisovat. Spojení je manuálně o trochu náročnější a je nutné použít nářadí.

Postup montáže: Před vlastní montáží pečlivě promažeme otvory koncových pouzder řetězu. K promazání použijeme část maziva v příbalovém sáčku (pokud je k řetězu dodáváno) a aplikujeme je do otvoru pouzder pomocí tenkého předmětu. Jako alternativu lze použít kvalitní komerční vazelínu na vysoké tlaky. Při montáži těsněného řetězu nejdříve na každý čep spojovacího článku navlečeme po jednom z těsnících kroužků a přiloženým mazivem (nebo vazelínou) je dobře namažeme. Následně do otvorů obou volných konců řetězu nasuneme spojovací článek. Je vhodné nasouvat jej ze směru od kola k sobě pro snadnější manipulaci. Při nasouvání čepů do otvorů si počínejte obzvlášť obezřetně, aby nedošlo k setření maziva v otvorech. Po nasunutí spojovacího článku nasadíme na volné konce čepů těsnící kroužky, které opět dobře promažeme. Dalším krokem montáže je nasazení destičky spojovací na kraje čepů. Dotlačení destičky do polohy zároveň se spodní hranou drážky pro destičku pojistnou musí být provedeno montážním přípravkem VZR 6. V nouzi je možné destičku natlačit na čepy pomocí kleští. Pro obtížnost zachování přesné pozice destičky, tj. aby nedošlo k přílišnému zamáčknutí těsnícího kroužku, se tato metoda nedoporučuje. Pokud se přesto k této metodě uchýlíme, je důležité překontrolovat vzdálenost natlačení destičky měřidlem, aby byly rozměry totožné jako u sousedního článku řetězu. Závěrečnou fází montáže je nasunutí destičky pojistné do drážek v čepech, jež je totožné jako u spojovacího článku typu Clip V.

DŮLEŽITÉ: Po montáži vždy pečlivě zkontrolujeme úplnost spoje, zda destička pojistná zcela zapadla do drážek a je namontována ve správném směru pohybu řetězu. Následně během provozu, nejlépe při pravidelném mazání řetězu, kontrolujeme spojovací článek.

 

Spojení spojovacím článkem typu Rivet

Spojovací článek typu Rivet se používá u těsněných řetězů určených pro náročný provoz a jeho užitím vytvoříme nerozebíratelné spojení. Spojení je manuálně nejnáročnější oproti ostatním typům spojovacích článků a musíme zde zásadně použít speciálního montážního přípravku ČZ – VZR 6.

Postup montáže: Před vlastní montáží pečlivě promažeme otvory koncových pouzder řetězu. K promazání použijeme část maziva v příbalovém sáčku a aplikujeme je do otvoru tenkým předmětem. Nepoužívejte u těchto spojovacích článků jiné mazivo, než které je přibalené u řetězu. Na každý čep spojovacího článku navlečeme po jednom z těsnících kroužků a přiloženým mazivem je dobře namažeme. Následně nasuneme spojovací článek do otvorů obou volných konců řetězu. Je vhodné nasouvat jej ze směru od kola k sobě pro snadnější manipulaci. Při nasouvání čepů do otvorů si počínejte obzvlášť obezřetně, aby nedošlo k setření maziva v otvorech. Po nasunutí spojovacího článku nasadíme dobře promazané těsnící kroužky na volné konce čepů.

 

Obrázek 11: Pečlivé promazání otvoru pouzdra, čepů i těsnících kroužků při montáži zaručuje dlouhou provozní spolehlivost. Doporučujeme vytřít přebytek maziva z otvorů v čepech, aby došlo k dobrému roznýtování konce čepů.

Dalším úkonem je nasazení spojovací destičky na konce čepů. Destičku lze nasadit jen za hranu osazených čepů. Pro dokončení celého postupu spojení řetězu spojovacím článkem typu Rivet je nutno použít montážní přípravek VZR 6. Přesný postup práce při montáži je podrobně uveden v návodu k montážnímu přípravku.

Obrázek 12: Pro zaručení kvality montáže spojovacích článků typu Clip P a Rivet použijte montážní přípravek VZR 6. Pro kontrolu správného roznýtování Rivet článku použijte měrku, která je součástí balení.

 

Zkrácení řetězu ČZ

Obsahuje-li nový řetěz vyšší počet článků, než požadujeme, je nutné řetěz upravit zkrácením. Než ke zkracování přistoupíte, doporučujeme přepočítat počet článků na starém řetězu, jehož si přejeme vyměnit za nový. Neprovádějte prosté porovnání délky se starým řetězem, neboť 13 opotřebením je délka starého řetězu při stejném počtu článků zpravidla jiná, než jak je tomu u řetězu nového. Destičku vnější v místě požadovaného rozpojení označíme, načež pomocí montážního přípravku VZR 6 řetěz rozpojíme dle příslušného návodu. Alternativním způsobem zkrácení řetězu je odbroušení zanýtované hlavy čepů na označené destičce. Následně podložíme destičku vnější u protilehlé strany odbroušeného čepu a na odbroušené části vyklepneme průbojníkem čep z destičky vnější. Tento postup opakujeme i u druhého čepu. Pro podložení destičky vnější lze v nouzi použít např. matici M8.

Obrázek 13: Zkrácení řetězu pomocí ČZ přípravku typ VZR 2. Není vhodný na zkracování těsněných řetězů.

Obrázek 14: Montážní přípravek VZR 6 je vhodný na zkracování všech typů řetězů s roztečí 15,875 mm.

Obrázek 15: Alternativní řešení rozpojení řetězu.

 

Údržba a ošetřování řetězu ČZ

Řetěz se skládá z mnoha součástek, které spolu tvoří soustavu otočných kloubů. V každém kloubu se vzájemně pohybuje čep a pouzdro a za určitý čas je přirozené, že tyto součásti vykazují jisté opotřebení. Řetěz je na motocyklu umístěn v místech, kde je během jízdy snadno znečišťován abrazivním materiálem z povrchu, po kterém motocykl jezdí. Prodlužování řetězu v provozu je způsobeno vzájemným opotřebením pouzder a čepů, čímž se zvyšuje vůle v kloubu. Žádné jiné součásti nemají na prodlužování řetězu vliv.

Čištění motocyklového řetězu

Nedodržením instrukcí výrobce lze čištěním způsobit poškození řetězu.

VAROVÁNÍ: Je zakázáno čistění řetězu přípravky s obsahem kyselin – odrezovače aj. Nesmí se používat chemické prostředky s PH nižším než neutrálním. Nedodržením tohoto varování dochází k destrukci součástek řetězu vlivem vodíkové křehkosti materiálu. Vysokým nebezpečím pro životnost řetězu je posypová sůl v zimním období nebo na řetěz vyteklá kyselina z akumulátoru

Čištění netěsněných řetězů ČZ

Netěsněný řetěz má výhodu v nízkém odporu při pohybu. Jeho klouby jsou však otevřené a snadno tak do nich pronikají nečistoty. Paradoxem je, že právě tyto řetězy se používají v těch nejtěžších podmínkách při motocrossu a enduru. Přestože u některých typů řetězů se na 15 povrchu čepů používají velmi tvrdé CRK povlaky pro snížení opotřebení, je nutné o řetěz náležitě pečovat. Řetězy pro sportovní účely motokrosu/endura mají specifické podmínky provozu v blátě a prachu a není možno stanovit přesné intervaly údržby a mazání. Nejlepší volbou je znečištěný řetěz umýt tlakovou myčkou a obyčejnou vodou od bláta, písku a dalších nečistot usazených na povrchu řetězu. Nejúčinnější je, když tlaková voda zasáhne mezeru mezi destičkou vnitřní a vnější, aby došlo k vypláchnutí vnitřku kloubu, byť vyčištění v kloubech není nikdy dokonalé. Po vyčištění vodou je ideální zbytek vody z řetězu vyfoukat tlakovým vzduchem. Nedisponujeme-li možností použít tlakový vzduch, alespoň několikrát prudce otočíme zadním kolem, aby zbylá voda z řetězu odkapala. Popsaný postup je ideální, když je na ošetření řetězu dostatek času a máme k dispozici prostředky k čistění. Pokud však, např. mezi rozjížďkami závodu, není mnoho času na řádnou údržbu, je možné řetěz od suchého bláta nebo prachu očistit drátěným kartáčem a namazat nástřikem sprejového mazadla. Když je ale řetěz plný mokrého bláta, je nejlepší volbou řetěz vůbec nečistit, nemazat a údržbu provést až po závodě. Netěsněné řetězy pro silniční provoz se používají jen u slabých kubatur. Zde se motocykl pohybuje po relativně čistých površích a bývá znečištěn většinou pouze prachem, jenž ulpí na mazivu. Pro odstranění znečištěného maziva můžeme použít sprejové čističe, nebo jen obyčejný hadr a řetěz mechanicky očistit. Čistič ani hadr ale nezaručí úplné odstranění nečistot uvnitř řetězu. Pokud má uživatel možnost vyčistit řetěz ponorem do odmašťovací lázně, je to nejlepší způsob, jak odstranit všechny nečistoty i uvnitř řetězu. Nevýhodou je, že řetěz před čištěním musí být z motocyklu demontován a následně musí být provedena likvidace použité odmašťovací lázně.

Čištění těsněných řetězů ČZ

U těsněného řetězu odstraňujeme nečistoty jen z povrchu řetězu, neboť kloub je utěsněn. Hlavní zásadou při čištění těsněného řetězu je odstranit nečistoty a přitom nepoškodit těsnicí pryžové kroužky. Pokud je řetěz znečištěn blátem např. při enduro provozu, nejúčinnější je řetěz omýt tlakovou vodou. Při silničním provozu, kde je na řetězu obvykle pouze nalepený prach na aplikovaném mazadle, je možné použít sprejových čističů. Velkou nevýhodou sprejových čističů je často agresivní odmašťovací látka, jež nebývá přívětivá k materiálu pryžového těsnění. Při testování v ČZ Řetězy, s. r. o., bylo shledáno velkých rozdílů v jakosti sprejových čističů, a to od zcela neutrálních až po velmi agresivní. Agresivní sprejové čističe po čase způsobují degradaci pryžového těsnění a mnohdy poškozují i galvanické pokovení destiček řetězu. Dalším negativem silného odmašťovacího účinku je poškozování mazacího filmu mezi pryžovým těsněním a destičkami, čímž se zvyšuje tření a snižuje těsnící schopnost těsnění. Pro čištění řetězů v silničním provozu doporučujeme nepoužívat žádné agresivní prostředky a čištění neprovádět zbytečně často. Snižuje se tím životnost celého řetězu. Nejlepší volbou je provádět čištění řetězu pouze otřením hadrem. Pro čištění řetězu těsněného nepoužívejte benzin, petrolej, ředidla apod. Velmi zásadně poškozují pryžové těsnění. Nepoužívejte v žádném případě k čištění drátěný kartáč a ostré předměty, jejichž užitím můžete narušit pryžové kroužky. Nepoužívejte mytí tlakovou párou.

Obrázek 16: Silně zablácený netěsněný i těsněný řetěz je nejlepší a nejsnadnější vyčistit tlakovou myčkou se studenou vodou bez chemikálií.

 

Mazání řetězů ČZ obecně

Pravidelným a svědomitým mazáním řetězu dosáhneme jeho dlouhé životnosti a bezpečnosti. Nenamazané klouby řetězu se rychle a nerovnoměrně opotřebovávají, řetěz se prodlužuje, pracuje neklidně a zbytečně spotřebovává výkon motoru. Na trhu existuje mnoho výrobců mazadel a ještě více produktů na mazání řetězů ve spreji. Sprej je mimořádně výhodný, protože můžeme mazivo dávkovat a směrovat do míst, kam je 17 to nejvíce potřebné. Většina maziv ve spreji dobře zatéká a za jízdy neodstřikuje a neznečišťuje další části motocyklu. Existují ještě další možnosti mazání řetězu např. pokapání řetězu olejničkou nebo natření řetězu štětcem s olejem. Tyto způsoby jsou pro výkonné motocyklové řetězy a ekologické předpisy zcela nevhodné.

Mazání netěsněných řetězů ČZ

U netěsněného řetězu aplikujeme mazivo ve spreji mezi vnější a vnitřní destičky, aby dobře zateklo do kloubu. Dalším důležitým místem pro namazání je prostor mezi pouzdrem a válečkem. Mazivo aplikujeme do prostoru mezi válečkem a destičkou vnitřní, aby se váleček dobře otáčel při náběhu na řetězové kolo. Interval mazání u netěsněných řetězů je velmi individuální, protože záleží na prostředí, v kterém řetěz pracuje. Netěsněné řetězy je nutné často kontrolovat a mazat. Po namazání vyčkejte s jízdou alespoň 10 – 15 min., aby mazivo dobře do řetězu zateklo a odpařilo se rozpouštědlo obsažené v mazivu.

Obrázek 17: Příklad správného nanesení maziva mezi vnitřní a vnější destičku a mezi pouzdro a váleček řetězu.

 

Mazání těsněných řetězů ČZ

Těsněný řetěz má výhodu, že není nutné (a ani to není možné) mazat klouby řetězu, neboť jsou trvale promazány a utěsněny z výroby. Mazat těsněný řetěz znamená aplikovat mazivo do prostoru válečku, což je totožné jako u netěsněného řetězu – promazáváme odvalující se váleček. Dále je nutné aplikovat mazivo do prostoru, kde se nacházejí těsnící pryžové kroužky. Mazadlo na těsnících kroužcích vytváří ochranný film proti slunečnímu záření, vodě, nečistotám a snižuje tření mezi destičkou a kroužkem. Destičky není nutné mazat, můžeme na ně ale aplikovat sprejové mazivo pro lepší ochranu proti korozi (velice dobré při provozu v zimních měsících). Mazání těsněného řetězu pro silniční použití doporučujeme provádět každých 600 – 900 km. Interval mazání řetězu je poplatný prostředí, v němž řetěz pracoval a na kvalitě použitého maziva ve spreji. U off-road provozu je mazání individuální a není možné určit exaktní interval čištění. Po aplikaci maziva vyčkejte s jízdou alespoň 10 – 15 min., aby mazivo dobře do řetězu zateklo a odpařilo se rozpouštědlo obsažené v mazivu. Při provozu motocyklu v zimním období je potřeba zvýšit četnost ošetření řetězu z důvodu výskytu posypové soli. Ošetření spočívá v častějším omytí řetězu vodou, neboť jedině voda dobře odplaví ulpělou sůl. Po umytí je nutné řetěz nechat oschnout a následně dobře namazat. Na neošetřených plochách řetězu vytváří sůl rychlou a silnou korozi, jež může vyústit až v prasknutí řetězu. Pokud odstavujeme motocykl z provozu v zimních měsících, doporučuje se řetěz očistit a promazat, aby byl chráněn proti vzdušné korozi. Při nanášení sprejového maziva dávejte pozor na čistotu brzdových kotoučů, jež v kombinaci s mazivem pozbývají brzdného účinku a může dojít i k trvalému zničení funkce třecích segmentů. Dbejte také na to, aby nebyla mazivem zasažena pneumatika, jež následně může při provozu motocyklu nebezpečně smýkat.

 

Montážní přípravky pro řetězy ČZ

Firma ČZ dodává ke svým výrobkům dva druhy montážních a demontážních přípravků následujících specifických vlastností.

VZR 2

Přípravek VZR 2 je určen pouze k demontáži již opotřebeného řetězu, který nebude již dále využíván. Pracuje na principu kleští, jejichž čelisti zachytí vnitřní článek a otočný šroub s hrotem vytlačí čep. Jelikož čelisti jsou zachyceny za vnitřní článek a síla na vytlačení čepu se přenáší právě přes vnitřní článek, existuje vysoké nebezpečí deformace rozměrů vnitřního 19 článku. Práce s tímto demontážním přípravkem je velmi jednoduchá a rychlá. Jeho další nespornou výhodou je možnost použití pro různé rozteče a vnitřní šířky řetězů.

Obrázek 18: Demontážní přípravek VZR 2

Obrázek 19: Montážní přípravek VZR 6

 

Co je příčinou některých poruch na řetězech, a jak se těmto poruchám vyvarovat

V této kapitole si vysvětlíme na příkladech, s jakými poruchami řetězu se může uživatel v provozu setkat. U každého příkladu vysvětlíme příčinu poruchy, a jak poruše předcházet. Uvedené poruchy jsou na řetězu snadno poznatelné i laikovi.

 

Pootočené nýtovací plochy na čepech

Nýtovací plochy na čepech ( obr.) jsou vytvořeny při automatickém sestavování řetězu, a jsou tudíž na všech čepech v řetězu ve stejné poloze. Pokud na řetězu bude nalezen čep, který má nýtovací plochy orientovány jiným směrem než je poloha u čepů ostatních, signalizuje to abnormalitu. U řetězů s rotačním způsobem nýtování není možno pozorovat pootočení čepů.

Příčinou je přílišné namáhání řetězu a zadírání povrchu čepu v pouzdře. Nejčastěji nastává tento případ, když je nevhodně nastaven průhyb volné větve řetězu, a při propérování zadního kola motocyklu dochází k rázovému přetížení řetězu.

Odstranění této vzniklé vady už není v řetězu možné, ale předejít jí lze správným seřízením volné větve řetězu popsané v  návodu k motocyklu.

Pootočené plochy nýtování na prostředním článku

 

Poškozené válečky

Na válečcích v řetězu můžeme pozorovat několik druhů vad.

Chybějící nebo prasklý váleček:

Příčinou může být nadměrné zatížení řetězu, nebo nesprávně nabíhající článek řetězu na řetězové kolo v důsledku nadměrného opotřebení zubů řetězového kola.

Odstranit vadu v řetězu nelze, ale předejít poškození lze odstraněním nadměrného zatížení, na které není řetěz dimenzován.  Někdy je  potřeba i vyměnit poškozená řetězová kola.

Nadměrně opotřebovaný váleček:

V řetězu je identifikován jako váleček s velkou vůlí na pouzdře. Nadměrně opotřebovaný váleček nebývá v řetězu osamocen, ale pokud k této poruše dojde, tak jsou opotřebovány všechny válečky v řetězu. Musíme ale počítat s tím, že určité opotřebování válečků je přirozenou vlastností řetězu během provozu.

Příčinou je přetížení řetězu nejčastěji v kombinaci s nedostatečným mazáním, nebo jen nedostatečné mazání. Válečky s velkou vůlí na pouzdře se většinou objeví u řetězu, který je na konci své životnosti,

Odstranit úplně opotřebení válečků v provozu nelze, ale jde potlačit rychlost opotřebení vhodným mazáním a nastavením optimální vůle volné větve, aby nedocházelo k přetížení řetězu.

 

Chybějící váleček a poškozený váleček

 

Poškozený těsnící kroužek

Kloub řetězu, kde je poškozený těsnící kroužek, je snadno vizuálně identifikovatelný. Těsnící kroužek buď v kloubu zcela chybí, nebo z kloubu mezi destičkami vyčnívá tenký proužek pryže, což signalizuje poškození části kroužku. Může nastat i případ, kdy jsou v řetězu všechny kroužky, ale jejich těsnící schopnost je silně snížena vlivem nadměrného opotřebení těsnících ploch. Všechny popsané případy jsou pro funkci řetězu nevhodné.

Příčin k poškození těsnícího kroužku může být několik.

1) Těsnící kroužek je namáhán bočními silami.

Všeobecně jsou boční síly v řetězu  nežádoucí, a pokud nastanou, tak je poznáme podle  nadměrně opotřebovaných boků vnitřních destiček.

Odstranění spočívá v dobrém seřízení převodu, tj. řetěz spolu s vodítky řetězu musí být v zákrytu a nesmí namáhat řetěz bočními silami.

2) Těsnící kroužek je nedostatečně namazán v prostoru třecích ploch, kde je styk s destičkou.

Odstranit lze tento problém  pravidelným mazáním. Velkou zátěží pro materiál kroužku a jeho třecí vlastnosti, je mytí řetězu agresivními čističi. Silná odmašťovací schopnost některých komerčně prodávaných čističů na řetězy, vyplavuje mazadlo mezi destičkou a těsnící hranou kroužku.  Odstraněním mazadla se pak zvyšuje  tření stykových ploch. Těsnící kroužek se třením nadměrně opotřebovává,  nebo  dynamickým přetížením   praskne.

3) Materiál pryžového těsnícího kroužku je poškozen.

Materiál kroužku narušují některé komerčně prodávané čističe řetězů, dále benzin, nafta, petrolej a různé dalších chemikálie.

Odstranit tento problém je možno jen tehdy, když nebude k čištění řetězu použita žádná chemická látka poškozující pryž typu NBR, z které jsou kroužky vyrobeny.

4)  Mechanické poškození.

K tomu dojde např. při čištění řetězu ocelovým drátěným kartáčem. Častou příčinou mechanického poškození jsou i opotřebovaná vodítka řetězu, protože jejichž různě zdeformované hrany mohou kroužek naříznout nebo vytrhnout.

Odstranění je záležitostí vhodné údržby celé převodové soustavy.

5) Těsnící kroužky nekladou při ohybu kloubu žádný odpor a okolí kloubu je červenohnědě zabarvené.

Těsnící kroužky, které nekladou odpor pohybu kloubu, ztratily těsnící schopnost. Červenohnědé zabarvení kolem kloubu signalizuje zadírání materiálu uvnitř kloubu vlivem nedostatku maziva. Ztráta těsnící schopnosti kroužku umožnila mazadlu, aby vyteklo z kloubu. Příčinou ztráty netěsnosti může být některý se shora uvedených případů, nebo vyčerpaná přirozená životnost řetězu.

Odstranění spočívá ve výměně řetězu.

Chybějící těsnící kroužek

Poškozený břit kroužku

Červenohnědé zabarvení kloubu

 

Porušená destička

Prasklá destička způsobí dříve nebo později destrukci řetězu a jeho naprostou nefunkčnost. Příčin, které poruší vlastnosti destičky a následně způsobí destrukci, je několik. Někdy dojde k porušení destičky kombinací několika faktorů.

1) Statické porušení 

Příčinou je překročení maximální únosnosti řetězu, v katalogu uváděnou jako „střední pevnost řetězu“. K překročení této hodnoty nemůže nikdy dojít od výkonu motoru, za předpokladu, že motocykl je vybaven odpovídajícím typem řetězu. Staticky porušit destičku může např.

 • cizí těleso vniknuté mezi řetěz a řetězové kolo
 • příliš opotřebovaný nebo volný řetěz, který naskočí při pohybu na špičky zubů řetězového kola
 • příliš opotřebovaná řetězová kola, která nevedou dobře řetěz

Statický lom je provázen poměrně výraznou plastickou deformací, a porušené části destiček jsou protažené.

 

Deformace destičky při statickém porušení

 

2) Únavové (cyklické) porušení

Příčinou je překročení únavové neboli dynamické (cyklické) pevnosti materiálu destičky. Únavové porušení destičky nastane, když je řetěz zatěžován míjivou silou, která je větší než dynamická pevnost použitého materiálu destičky. Do řetězu zaneseme škodlivou míjivou sílu např. v těchto případech.

 • řetěz je nepravidelně opotřeben (protažen) na délku
 • nerovnoměrně opotřebované zuby řetězového kola
 • necentricky upevněné řetězové kolo na náboji – nejčastější případ

Vzhled plochy únavového lomu se skládá ze dvou částí. Část únavová je jemná, rovinná s charakteristickými pásmy postupného šíření lomu. Druhou částí lomu je zbytkové dolomení s plastickou deformací.  

Charakteristické pásma postupného šíření únavového lomu u destičky

 

3) Křehké porušení

Křehké porušení materiálu destičky je ve většině případů způsobené tzv. vodíkovou křehkostí, což je porušení vnitřní soudržnost materiálu  působením atomárního vodíku. V řetězu může být porušeno i několik destiček. Abychom řetěz ochránili od vodíkové křehkosti je potřeba zamezit styku řetězu s nepříznivým prostředím.

 • kyselina z baterie
 • hloubková koroze
 • dlouhodobé působení posypové nebo mořské soli
 • chemikálie s menším  pH než neutrálním

Vzhled plochy křehkého lomu je bez plastických deformací rovinný s malými částmi ostrých štěpných fazet.

Křehké porušení destičky nemá v oblasti lomu plastickou deformaci – okraje lomu nejsou deformovány

 

4) Porušení vlivem tepelného přetížení

Lokální tepelné přetížení materiálu nastane u řetězu, kde hrany destiček přicházejí při vysoké rychlosti řetězu do styku s ostatními díly motocyklu. Vysoká rychlost a údery hrany destiček do pevné překážky způsobuje velmi malé lokální přehřátí materiálu destičky. Vlivem tepelného přehřátí  vzniká množství jemných trhlin, které se následně šíří materiálen a nastane křehké porušení destičky.

Pro zamezení tepelného přetížení hran destiček je potřeba odstranit z dráhy řetězu všechny překážky, které mohou do hran destiček narážet.

Charakter lomu je obdobný jako u křehkého porušení, a lomů v řetězu je vždy několik najednou.

Údery do hran destičky při pohybu řetězu, naruší vlivem lokálního tepelného přehřátí materiál a způsobí porušení

 

Porušený čep

Porušený čep způsobí vždy naprostou nefunkčnost řetězu.

1) Statické porušení

U statického porušení čepu dojde jako u destičky k překročení meze pevnosti materiálu. Materiál čepů je namáhán na střih, a proto statické porušení čepu nastane vždy v těsné blízkosti destičky vnější. Střižná plocha čepu je poměrně hladká se známkami plastické deformace.

Staticky porušit čep může např.:

 • cizí těleso vniknuté mezi řetěz a řetězové kolo
 • příliš opotřebovaný nebo volný řetěz, který naskočí při pohybu na špičky zubů řetězového kola
 • příliš opotřebovaná řetězová kola, která nevedou dobře řetěz

Statické porušení čepu signalizuje ustřižení čepu přímo  u destičky se znatelnou plastickou deformací.

 

2) Únavové (cyklické) porušení

Příčinou je překročení únavové neboli dynamické (cyklické) pevnosti materiálu čepu. Únavové porušení čepu nastane, když je řetěz zatěžován míjivou silou, která je větší než dynamická pevnost použitého materiálu čepu. Do řetězu zaneseme škodlivou míjivou sílu např. v těchto případech:

 • řetěz je nepravidelně opotřeben (protažen) na délku
 • nerovnoměrně opotřebované zuby řetězového kola
 • necentricky upevněné řetězové kolo na náboji
 • čepy jsou příliš opotřebeny, nebo se vlivem nedostatečného mazání přidírají

Vzhled plochy únavového lomu se skládá ze dvou částí. Část únavová je jemná, rovinná s charakteristickými pásmy postupného šíření lomu. Druhou částí lomu je zbytkové dolomení s plastickou deformací.

Únavové porušení  nastane vždy v okolí středu délky čepu.

Únavové porušení čepu

Vzhled únavového porušení s postupnými pásy šíření lomu

 

Porušená pohyblivost kloubů řetězu

Dobrá pohyblivost kloubů (článků) řetězu je jednou ze základních požadavků na  řetěz. Omezená  pohyblivost kloubů snižuje účinnost převodu a zvyšuje ztrátový výkon. Příčinou omezené pohyblivosti je ve většině případů porušení lisovaného spoje mezi destičkou vnitřní a pouzdrem. Uvolněný lisovaný spoj pak umožní destičce vnitřní, aby se vlivem přenášeného výkonu posunula ze své správné pozice. Pokud  posunutí je tak velké, že se destička vnitřní  natlačí na destičku vnější, pak nastane snížená pohyblivost kloubu. Tato závada se výhradně vyskytuje u řetězů netěsněných.

Předejít této závadě můžeme:

 • správným napnutím volné větve, aby řetěz nebyl za provozu přetěžován přídavnou silou od přílišného napnutí
 • seřízením správného zákrytu řetězových kol
 • umístěním vodítek řetězu do správné polohy, aby nenamáhaly řetěz bočními silami

 

Tento text je součástí dokumentu „Řetězový rádce pro naplnění spokojenosti s motocyklovými řetězy ČZ“ a byl zveřejněn se svolením ČZ Řetězy s.r.o. ze dne 14.3.2018. Jeho další používání formou kopírování apod. je bez svolení zakázáno.

 

 
Sdílet
 
Řetězové sady za nejlepší ceny | Motořetězy.cz

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

TOPlist